K O R I N   Y R I T T Ä J Ä T  R Y 

Korin Yrittäjät ry toimii Liike- ja yrityskeskus Korin kehittäjänä ja yhteistyöverkostona. Toiminnan keskeiset tavoitteet ovat Korin

tunnettavuuden lisääminen, Korin yrittäjien tasapuolinen tukeminen, yhteismarkkinoinnin toteuttaminen, erilaisten tapahtumien järjestäminen ja yhteistyö muiden Villähteellä toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa.

K o r i n h a l l i t u s  v. 2020

Puheenjohtaja:

Pasi Karjalainen

040 777 1245

korinfoto@gmail.com